Rejestracja fundacji prywatnych

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Wspólnie z międzynarodowymi partnerami oferujemy usługę rejestracji fundacji prywatnej w kilku destynacjach podatkowych. Fundacja prywatna do dedykowany klientom zamożnym specjalny wehikuł gospodarczy pozwalający na swobodną sukcesję majątku jaki i jego zabezpieczenie przed ryzykami prawnymi i podatkowymi.

Prywatna fundacja jest niezależnym podmiotem prawnym powołanym wyłącznie w celach charytatywnych. W przeciwieństwie do publicznych organizacji charytatywnych, które opierają swoją działalność na zbiórkach publicznych, fundusze na rzecz fundacji prywatnych pochodzą zazwyczaj od pojedynczych osób, rodzin lub korporacji, które mogą odliczyć darowizny od podatku.

Słowo “fundacja” jest powszechnie używane w nazwach wielu różnych typów organizacji non-profit (np. Susan G. Komen Foundation, The Bill and Melinda Gates Foundation, Make-A-Wish Foundation). Jednak nie wszystkie z tych “fundacji charytatywnych” są fundacjami prywatnymi. W rzeczywistości, fundacja prywatna jest bardzo specyficznym i odrębnym rodzajem fundacji charytatywnej. Publiczna organizacja charytatywna otrzymuje fundusze od ogółu społeczeństwa, prywatna fundacja ma zazwyczaj jedno źródło finansowania, zazwyczaj jest to osoba fizyczna, rodzina lub korporacja.

Ponieważ fundacja prywatna pozostaje pod kontrolą darczyńcy, to Ty decydujesz o:

  • misji fundacji;
  • kogo włączyć do zarządu fundacji;
  • gdzie inwestowane są fundusze; oraz
  • jak i gdzie fundusze są przekazywane.

Ponieważ fundacja może być założona z zamiarem istnienia bezterminowego, datki na cele charytatywne mogą być przekazywane tak długo, jak długo istnieje fundacja. W ten sposób może ona stać się żywą pamiątką rodzinną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Kraje, w których rejestrujemy fundacje prywatne

GIBRALTAR

MALTA

SZWAJCARIA

LICHTENSTEIN

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?