Bieżąca obsługa spółek w Polsce

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Kancelaria Jabłońscy zajmuje się kompleksową obsługą spółek w Polsce. Zapewniamy wsparcie dla Klientów zapewniając pełne spektrum usług biznesowych potrzebnych do sprawnego prowadzenia firmy w Polsce.

Zapewniamy sprawne wsparcie procesów okołobiznesowych dzięki czemu nasi klienci mogą skoncentrować swój czas na prowadzenie i rozwój działalności swojej firmy. W ramach bieżącej obsługi spółek dostarczamy:

Obsługa uchwał i dokumentów korporacyjnych

Dostarczamy obsługę dokumentacji korporacyjnej dla podmiotów gospodarczych tj. jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna. Obsługujemy walne zgromadzenia udziałowców i akcjonariuszy, przygotowujemy uchwały, regulaminy i dokumenty wewnętrzne na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności podmiotów gospodarczych.

Bieżącą obsługa prawna

Dostarczamy bieżącą obsługę i pomoc prawną. Członkowie naszego zespołu i współpracujący z nami partnerzy zapewniają pełne spektrum prawnej ochrony podmiotów gospodarczych w Polsce. Zajmujemy się rejestracją, likwidacją spółek w Polsce a także procedurami związanymi z zawieszaniem podmiotów.
W ramach bieżącej obsługi prawnej sporządzamy na życzenie:
 • opinie prawne,
 • opiniowanie oraz sporządzanie dokumentów występujących w obrocie prawnym tj. umów, ofert, porozumień, pism przedprocesowych i procesowych,
 • sporządzanie i prowadzenie korespondencji przedprocesowej oraz procesowej,
 • wsparcie prawne oraz reprezentacja podczas postępowań sądowych i administracyjnych prowadzonych z udziałem Klienta,
 • konsultacje prawne dla organów spółek.
 • Obsługa księgowa

  Zapewniamy pełną obsługę księgową dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Wykorzystując automatyzację procesów księgowych i indywidulanego asystenta klienta zapewniamy najlepszy standard obsługi księgowej na rynku.

  Obsługa kadrowo - płacowa

  Wykonujemy pełne spektrum czynności związanych z obsługą kadrowo płacową osób pracujących w podmiotach gospodarczych

  Pozyskiwanie finansowania

  Wraz z niezależnym brokerem usług finansowych dostarczamy doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania dla firm niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Dysponując kompleksową ofertą produktów bankowych i parabankowych zapewniamy najlepszy dobór oferty do wymagań i możliwości klienta.

  Poprzedzone analizą potrzeb i badaniem rynku zapewniamy naszym klientom dostęp do: kredytów bankowych, pożyczek bankowych i parabankowych, faktoringu, leasingu i finansowania venture i private capital.

  Siedziba i adres korespondencyjny

  Zapewniamy siedzibę na nowo rejestrowanych firm, które szukają prestiżowego adresu w centrum Warszawy.

  Ubezpieczenia

  Dzięki współpracy z multibrokerem zapewniamy dostęp do pełnej palety ubezpieczeń majątkowych i na życie. Szeroka oferta pozwala na indywidualny dobór produktu ubezpieczeniowego do potrzeb i możliwości klienta.

  Wdrożenia IT

  Wspólnie z naszym partnerem zapewniamy wdrożenia i administrację oprogramowania do zarządzania firmą, magazynem, fakturowania, czy narzędzia business intelligence.

  Zarząd powierniczy

  Zapewniamy usługę powierniczego zarządu nad spółką w Polsce. Osoba delegowana z naszej kancelarii wspomoże inwestora w bieżącej działalności firmy przejmując czynności administracyjne lub w zależności od wprowadzonych zapisów umowy powierniczej, powierzony zakres obowiązków.

  Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?