Gotowe spółki w Polsce

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Kancelaria Jabłońscy oferuje na sprzedaż gotowe spółki poprawnie zarejestrowane wolne od jakikolwiek zobowiązań i dotychczas prowadzące oraz nieprowadzące działalności gospodarczej.

Kancelaria Jabłońscy posiada pełną dokumentację korporacyjną oferowanych spółek, które są przygotowane do rozpoczęcia działalności gospodarczej.  Dzięki notarialnym poświadczeniu braku zobowiązań nabywca otrzymuje gwarancje bezpieczeństwa i pewności nabywanej spółki.

Oferowane do sprzedaży spółki posiadają numer KRS, NIP, REGON oraz komplet pozostałych dokumentów założycielskich, złożony we właściwym urzędzie skarbowym NIP-8.

Spółki nigdy wcześniej nie prowadziły żadnych operacji gospodarczych, nie posiadają aktywów, pracowników, ani zobowiązań handlowych. Żadna ze spółek nie korzystała z dopłat, pożyczek, kredytów, jak również innego dofinansowania.

Gotowe spółki z o.o.

bez historii działalności

Gotowe spółki z o.o.

z historią działalności

Gotowe spółki z o.o.

z historią działalności i rejestracją do VAT/ VAT EU

Obsługa prawna transakcji nabycia udziałów obejmuje:

  • organizację zawarcia umowy zbycia udziałów w kancelarii notarialnej (przygotowujemy komplet wymaganej dokumentacji),
  • organizację zgromadzenia wspólników, w ramach którego dokonywana jest zmiana składu zarządu spółki,
  • zgłoszenie zmiany składu wspólników i składu nowego zarządu do sądu rejestrowego (przygotowujemy komplet dokumentów i dokonujemy zgłoszenia do sądu rejestrowego),
  • zgłoszenie zmiany do urzędu skarbowego.

Na zlecenie nowych wspólników, służymy pomocą we przeprowadzaniu innych zmian w sądzie rejestrowym i urzędach.

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?