Obsługa HR i Payroll

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Kancelaria Jabłońscy dostarcza kompleksowy outsourcing obsługi HR i Payroll dla wszystkich podmiotów prawa gospodarczego w Polsce, w tym spółek, fundacji czy jednoosobowych działalności gospodarczych. Obsługujemy klientów przy wykorzystaniu najnowszych kanałów komunikacji, interaktywnych platform dostępu do danych oraz wykwalifikowanemu zespołowi specjalistów.

Kancelaria Jabłońscy oferuje pełen zakres obsługi kadrowo-płacowej zaczynając  od wsparcia w zatrudnieniu pracownika, przygotowywanie dokumentów i bieżącą obsługę kadrową, poprzez naliczanie wynagrodzeń, aż do końcowego rozliczenia listy płac i raportowania.

Jako dostawca usług HR i Payroll dbamy o poprawność naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia akt pracowniczych. Nasza wiedza jest dostępna dla Państwa w ramach usługi i nie trzeba jej zdobywać oraz stale aktualizować szkoląc własny personel.

Zakres obsługi HR i Payroll

 • prowadzenie akt osobowych pracowników (również e-teczki pracownicze),
 • naliczanie płac (w tym również wynagrodzeń kadry zarządzającej),
 • kompletną administrację kadrową,
 • monitorowanie terminów ważności umów, badań lekarskich, szkoleń BHP,
 • tworzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników,
 • tworzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, prowadzenie rozliczeń PFRON,
 • przygotowywanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy,
 • przeglądy procesów kadrowych i wyników naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawieranymi umowami oraz obowiązującymi regulaminami i przepisami prawa,
 • przygotowanie firmy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego,
 • wsparcie w bieżącej obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?