Pasywna rezydencja podatkowa w Andorze

Pasywna rezydencja podatkowa w Andorze to oferta programu zmiany rezydencji podatkowej dla osób zamożnych poszukujących destynacji gdzie uzyskają prawo pobytu jednocześnie prowadząc większość swojej działalności biznesowej poza krajem pobytu.

Pasywna rezydencja podatkowa w Andorze – przegląd podstawowych informacji

Pasywna rezydencja podatkowa w Andorze pozwala osobom fizycznym na legalne zminimalizowanie podatków przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu życia.

Początkowo, zezwolenie na pobyt oraz pasywna rezydencja podatkowa Andory wydawana jest na okres 2 lat. Okres ten jest następnie przedłużany na kolejne 2 lata, następnie na kolejne 3, a następnie na 10 lat. Po 20 latach można ubiegać się o obywatelstwo księstwa.

Osoby ubiegające się o prawo pobytu muszą dostarczyć następujące dokumenty:

 • poświadczające niekaralność,
 • dowody dochodów
  oraz
 • prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Dochód osoby ubiegającej się o pasywną rezydencję podatkową w Andorze musi wynosić co najmniej 300% średniej rocznej pensji minimalnej Andory. co skutkuje tym że co roku należy wykazać dochód w wysokości 37 814,40 euro. Jeśli wnioskodawca przenosi rodzinę, ta sama zasada musi być stosowana do każdego członka rodziny przy czym wobec rodziny ma zastosowanie mnożnik 100% wynosząca 12 604,80 euro.

Dla wszystkich rodzajów pasywnego pobytu w Andorze, obowiązkowa jest inwestycja w wysokości 50.000 euro a która musi zostać zainwestowana w gospodarkę Andory. Odbywa się to poprzez inwestowanie w obligacje rządowe z Institut Andorra de Finances, “INAF”.

Rodzaje pasywnej rezydencji podatkowej w Andorze

Istnieje kilka rodzajów rezydencji pasywnych, do których kandydaci mogą się kwalifikować. Każdy z nich ma swój własny, unikalny zestaw wymagań i korzyści.

Pobyt bez działalności zarobkowej

Kategoria pasywnej rezydencji podatkowej w Andorze znanej również jako rezydencja “kategorii A” lub “typu I” przy uzyskiwaniu której osoby fizyczne muszą dokonać inwestycji w wysokości 400 000 EUR. Kwota 400 000 EUR obejmuje depozyt złożony w INAF w wysokości 50 000 EUR.

Posiadacze takiego praw pobytu nie są automatycznie uznawani za rezydentów podatkowych, ale muszą spędzać co najmniej 90 dni w roku w Andorze. Jeśli wnioskodawcy spędzają 183 lub więcej dni w Andorze rocznie, stają się rezydentami podatkowymi i w związku z tym podlegają opodatkowaniu.

Tak jak wcześniej wspominano wnioskodawca będzie musiał co roku zarobić 300% minimalnej pensji Andory i dodatkowe 100% dla innych osób pozostających na jego utrzymaniu. Ponadto expat potrzebuje prywatne ubezpieczenie medyczne oraz ubezpieczenie na starość i na wypadek niezdolności do pracy.

Wnioskodawca, ma 7-miesięczny okres, aby udowodnić swoją inwestycję w wysokości 350.000 euro w Andorze.

Nieruchomości to naturalny wybór inwestowania dla pasywnych rezydentów, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej, zwłaszcza, że wielu z nich planuje przejść na emeryturę lub przynajmniej jeździć na nartach w czasie zimy. Jeśli expat nie chce kupić domu, może zainwestować środki w:

 • instrumenty finansowe z banków andorskich;
 • obligacje spółek publicznych;
 • inne inwestycje na rynku nieruchomości;
 • akcje firmy andorrańskiej;
 • więcej obligacji rządowych;

Profesjonaliści w biznesie międzynarodowym

Druga kategoria pasywnej rezydencji podatkowej w Andorze to tzw. “compte propi” który często mylony jest z programem aktywnej rezydencji podatkowej Andory. Ten typ rezydencji często nazywany jest “kategorią B” lub “typem II” i najlepiej nadaje się dla osób prowadzących interesy za granicą.

Oprócz obligacji rządowych w wysokości 50.000 euro, wnioskodawcy są zobowiązani do założenia firmy andorskiej oraz spędzenia co najmniej 90 dni w Andorze rocznie i uzyskiwania co najmniej 85% obrotów z działalności gospodarczej poza granicami Andory.

W trakcie procesu aplikacyjnego należy przedłożyć 3-letni biznes plan wraz z wszelkimi dokumentami uzupełniającymi. Wnioskodawcy muszą być w stanie udowodnić swoje doświadczenie z proponowanym rodzajem działalności gospodarczej. Można wykorzystać życiorys wraz z referencjami i kopiami odpowiednich dokumentów.

Po zatwierdzeniu biznesplanu, osoba będzie miała 7 miesięcy na oficjalne utworzenie firmy.

Różnice między aktywną a pasywną rezydencją podatkową w Andorze

Różnice pomiędzy aktywną a pasywną rezydencją podatkową w Andorze są bardzo wyraźne. Aktywny pobyt i aktywna rezydencja podatkowa Andory jest przede wszystkim dla osób, które chcą mieszkać i pracować w Andorze w pełnym wymiarze godzin. Ich prawa obejmują:

 • opiekę zdrowotną,
 • możliwość zatrudnienia na terytorium Andory,
 • dostęp do zasobów szkoleniowych w zakresie języków obcych.
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem i wsparcie w tym zakresie.

Z aktywną rezydencją podatkową w Andorze, posiadacze prawa pobytu będą mieli również obowiązki, które muszą spełnić. Należą do nich m.in:

 • rejestracja w andorskim systemie opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych.
 • Rząd Andory musi być powiadamiany o wszelkich zmianach adresu, stanu cywilnego lub podobnych wrażliwych informacji.
 • Konsulat ich kraju pochodzenia może wymagać od nich wizyty i rejestracji.

Z drugiej strony, pasywne prawo pobytu wiąże się z nieuczestniczeniem w pracy zawodowej podczas pobytu w Andorze, chyba że na zasadach kategorii “Biznes Międzynarodowy”.

Pasywne prawo pobytu i rezydencja podatkowa jest bardziej odpowiednia dla międzynarodowych przedsiębiorców lub osób zainteresowanych przejściem na emeryturę w Andorze.

Pasywna rezydencja podatkowa w Andorze a obowiązek ubezpieczeniowy

Pasywna rezydencja podatkowa Andory wymaga od wnioskodawcy posiadania trzech rodzajów ubezpieczenia:

 • medycznego
 • na starość
 • niezdolność do pracy

Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia przed przeprowadzką do Andory, możesz wykupić wszystkie trzy ubezpieczenia w lokalnej firmie ubezpieczeniowej za około ~1 250 EUR/rok. Mieszkańcy poniżej 18 roku życia lub powyżej 60 roku życia potrzebują tylko ubezpieczenia zdrowotnego, które rozpoczyna się od około 900€/rok.

Uzyskaj rezydencję podatkową w Andorze z Kancelarią Jabłońscy

Kancelaria Jabłońscy wspólnie z lokalnym partnerem (biuro prawne, biuro księgowe) świadczy kompleksową obsługę procesu uzyskania rezydencji podatkowej w Andorze.