Pasywna rezydencja podatkowa w Andorze

Pasywna rezydencja podatkowa w Andorze to oferta programu zmiany rezydencji podatkowej dla osób zamożnych poszukujących destynacji gdzie uzyskają prawo pobytu jednocześnie prowadząc większość swojej działalności biznesowej poza krajem pobytu.

Pasywna rezydencja podatkowa w Andorze – przegląd podstawowych informacji

Pasywna rezydencja podatkowa w Andorze pozwala osobom fizycznym na legalne zminimalizowanie podatków przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu życia.

Początkowo, zezwolenie na pobyt oraz pasywna rezydencja podatkowa Andory wydawana jest na okres 2 lat. Okres ten jest następnie przedłużany na kolejne 2 lata, następnie na kolejne 3, a następnie na 10 lat. Po 20 latach można ubiegać się o obywatelstwo księstwa.

Osoby ubiegające się o prawo pobytu muszą dostarczyć następujące dokumenty:

 • poświadczające niekaralność,
 • dowody dochodów
  oraz
 • prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Dochód osoby ubiegającej się o pasywną rezydencję podatkową w Andorze musi wynosić co najmniej 300% średniej rocznej pensji minimalnej Andory. co skutkuje tym że co roku należy wykazać dochód w wysokości 37 814,40 euro. Jeśli wnioskodawca przenosi rodzinę, ta sama zasada musi być stosowana do każdego członka rodziny przy czym wobec rodziny ma zastosowanie mnożnik 100% wynosząca 12 604,80 euro.

Dla wszystkich rodzajów pasywnego pobytu w Andorze, obowiązkowa jest inwestycja w wysokości 50.000 euro a która musi zostać zainwestowana w gospodarkę Andory. Odbywa się to poprzez inwestowanie w obligacje rządowe z Institut Andorra de Finances, “INAF”.

Rodzaje pasywnej rezydencji podatkowej w Andorze

Istnieje kilka rodzajów rezydencji pasywnych, do których kandydaci mogą się kwalifikować. Każdy z nich ma swój własny, unikalny zestaw wymagań i korzyści.

Pobyt bez działalności zarobkowej

Kategoria pasywnej rezydencji podatkowej w Andorze znanej również jako rezydencja “kategorii A” lub “typu I” przy uzyskiwaniu której osoby fizyczne muszą dokonać inwestycji w wysokości 400 000 EUR. Kwota 400 000 EUR obejmuje depozyt złożony w INAF w wysokości 50 000 EUR.

Posiadacze takiego praw pobytu nie są automatycznie uznawani za rezydentów podatkowych, ale muszą spędzać co najmniej 90 dni w roku w Andorze. Jeśli wnioskodawcy spędzają 183 lub więcej dni w Andorze rocznie, stają się rezydentami podatkowymi i w związku z tym podlegają opodatkowaniu.

Tak jak wcześniej wspominano wnioskodawca będzie musiał co roku zarobić 300% minimalnej pensji Andory i dodatkowe 100% dla innych osób pozostających na jego utrzymaniu. Ponadto expat potrzebuje prywatne ubezpieczenie medyczne oraz ubezpieczenie na starość i na wypadek niezdolności do pracy.

Wnioskodawca, ma 7-miesięczny okres, aby udowodnić swoją inwestycję w wysokości 350.000 euro w Andorze.

Nieruchomości to naturalny wybór inwestowania dla pasywnych rezydentów, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej, zwłaszcza, że wielu z nich planuje przejść na emeryturę lub przynajmniej jeździć na nartach w czasie zimy. Jeśli expat nie chce kupić domu, może zainwestować środki w:

 • instrumenty finansowe z banków andorskich;
 • obligacje spółek publicznych;
 • inne inwestycje na rynku nieruchomości;
 • akcje firmy andorrańskiej;
 • więcej obligacji rządowych;

Profesjonaliści w biznesie międzynarodowym

Druga kategoria pasywnej rezydencji podatkowej w Andorze to tzw. “compte propi” który często mylony jest z programem aktywnej rezydencji podatkowej Andory. Ten typ rezydencji często nazywany jest “kategorią B” lub “typem II” i najlepiej nadaje się dla osób prowadzących interesy za granicą.

Oprócz obligacji rządowych w wysokości 50.000 euro, wnioskodawcy są zobowiązani do założenia firmy andorskiej oraz spędzenia co najmniej 90 dni w Andorze rocznie i uzyskiwania co najmniej 85% obrotów z działalności gospodarczej poza granicami Andory.

W trakcie procesu aplikacyjnego należy przedłożyć 3-letni biznes plan wraz z wszelkimi dokumentami uzupełniającymi. Wnioskodawcy muszą być w stanie udowodnić swoje doświadczenie z proponowanym rodzajem działalności gospodarczej. Można wykorzystać życiorys wraz z referencjami i kopiami odpowiednich dokumentów.

Po zatwierdzeniu biznesplanu, osoba będzie miała 7 miesięcy na oficjalne utworzenie firmy.

Różnice między aktywną a pasywną rezydencją podatkową w Andorze

Różnice pomiędzy aktywną a pasywną rezydencją podatkową w Andorze są bardzo wyraźne. Aktywny pobyt i aktywna rezydencja podatkowa Andory jest przede wszystkim dla osób, które chcą mieszkać i pracować w Andorze w pełnym wymiarze godzin. Ich prawa obejmują:

 • opiekę zdrowotną,
 • możliwość zatrudnienia na terytorium Andory,
 • dostęp do zasobów szkoleniowych w zakresie języków obcych.
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem i wsparcie w tym zakresie.

Z aktywną rezydencją podatkową w Andorze, posiadacze prawa pobytu będą mieli również obowiązki, które muszą spełnić. Należą do nich m.in:

 • rejestracja w andorskim systemie opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych.
 • Rząd Andory musi być powiadamiany o wszelkich zmianach adresu, stanu cywilnego lub podobnych wrażliwych informacji.
 • Konsulat ich kraju pochodzenia może wymagać od nich wizyty i rejestracji.

Z drugiej strony, pasywne prawo pobytu wiąże się z nieuczestniczeniem w pracy zawodowej podczas pobytu w Andorze, chyba że na zasadach kategorii “Biznes Międzynarodowy”.

Pasywne prawo pobytu i rezydencja podatkowa jest bardziej odpowiednia dla międzynarodowych przedsiębiorców lub osób zainteresowanych przejściem na emeryturę w Andorze.

Pasywna rezydencja podatkowa w Andorze a obowiązek ubezpieczeniowy

Pasywna rezydencja podatkowa Andory wymaga od wnioskodawcy posiadania trzech rodzajów ubezpieczenia:

 • medycznego
 • na starość
 • niezdolność do pracy

Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia przed przeprowadzką do Andory, możesz wykupić wszystkie trzy ubezpieczenia w lokalnej firmie ubezpieczeniowej za około ~1 250 EUR/rok. Mieszkańcy poniżej 18 roku życia lub powyżej 60 roku życia potrzebują tylko ubezpieczenia zdrowotnego, które rozpoczyna się od około 900€/rok.

Uzyskaj rezydencję podatkową w Andorze z Kancelarią Jabłońscy

Kancelaria Jabłońscy wspólnie z lokalnym partnerem (biuro prawne, biuro księgowe) świadczy kompleksową obsługę procesu uzyskania rezydencji podatkowej w Andorze.

Tax Haven Review 2017 – Belize

Wyspy Karaibskie są regionem tradycyjnie kojarzonym z rajami podatkowymi. Wiele z lokalnych państw oferuje inwestorom przyjazne środowisko do prowadzenia biznesu. Jednym z tych państw jest Belize, które dzięki brytyjskim korzeniom i wspólnocie z koroną brytyjską oferuje doskonałe warunki do prowadzenia międzynarodowego biznesu.

Lokalna spółka limited – IBC – jest doskonałym narzędziem do prowadzenia biznesu za pomocą spółki offshore. Wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności zapewniają przepisy zawarte w prawie korporacyjnym i handlowym. Prawodawstwo oparte na tradycji anglosaskiego prawa zapewnia transparentność oraz wysoką jakość systemu prawnego państwa Belize.

Założenie spółki IBC wymaga wpisu do stosownego Rejestru, lecz prowadzenie spraw spółki należy do niezwykle prostych i przyjaznych inwestorom. Niewymagane jest prowadzenie księgowości spółki a za poprawność zapisów w księdze udziałów odpowiedzialna jest sama spółka.

Spółka IBC zwolniona jest z wszelkich podatków dochodowych, kapitałowych czy podatku od towaru i usług. Pobierana jest wyłącznie roczna danina lokalna zwykle doliczana do kosztów stałych utrzymania spółki na Belize.

Skrót informacji o destynacji

Skrót informacji o spółce

 • Język urzędowy – angielski
 • Stolica – Belmopan
 • Stawka CIT – brak
 • Typ jurysdykcji – offshore
 • Lokalne podmioty – IBC Limited
 • Ranking Doing Business 2017 – 112 miejsce

Lokalna spółka – IBC
Kapitał początkowy – 1 USD
Czas rejestracji – 1-3 dni
Stawka CIT – brak
Księgowość – niewymagana
Typ spółki – limited (sp. z o.o.)

Bezpieczeństwo

Jakość systemu podatkowego

Korzyści podatkowe