Bieżąca obsługa spółek zagranicznych

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Kancelaria Jabłońscy wraz z lokalnymi partnerami świadczy kompleksową obsługę spółek zagranicznych w większości popularnych destynacji podatkowych. Zapewniamy pełne spektrum usług biznesowych potrzebnych do sprawnego prowadzenia firmy za granicą.

Działając wspólnie z lokalnym partnerem gwarantujemy obsługę administracyjną firm dzięki czemu nasi klienci mogą skoncentrować swój czas na prowadzenie i rozwój działalności swojej firmy. W ramach bieżącej obsługi spółek dostarczamy:

Obsługa uchwał i dokumentów korporacyjnych

Dostarczamy obsługę dokumentacji korporacyjnej dla zagranicznych podmiotów gospodarczych. Obsługujemy walne zgromadzenia udziałowców i akcjonariuszy, przygotowujemy uchwały, regulaminy i dokumenty wewnętrzne na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności podmiotów gospodarczych.

Bieżącą obsługa prawna

Dostarczamy bieżącą obsługę i pomoc prawną. Członkowie naszego zespołu i współpracujący z nami partnerzy zapewniają pełne spektrum prawnej ochrony zagranicznych podmiotów gospodarczych. Zajmujemy się rejestracją, likwidacją zagranicznych spółek a także procedurami związanymi z zawieszaniem i likwidacją podmiotów.
W ramach bieżącej obsługi prawnej sporządzamy na życzenie:
  • opinie prawne,
  • opiniowanie oraz sporządzanie dokumentów występujących w obrocie prawnym tj. umów, ofert, porozumień, pism przedprocesowych i procesowych,
  • sporządzanie i prowadzenie korespondencji przedprocesowej oraz procesowej,
  • wsparcie prawne oraz reprezentacja podczas postępowań sądowych i administracyjnych prowadzonych z udziałem Klienta,
  • konsultacje prawne dla organów spółek.

Obsługa księgowa

Zapewniamy pełną obsługę księgową dla wszystkich zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Obsługa kadrowo - płacowa

Wykonujemy pełne spektrum czynności związanych z obsługą kadrowo płacową osób pracujących w podmiotach gospodarczych.

Siedziba i adres korespondencyjny

Zapewniamy siedzibę na nowo rejestrowanych zagranicznych spółek i pozostałych podmiotów gospodarczych.

Zakładanie rachunków bankowych i płatniczych

Zapewniamy usługę asysty w procesie otwarcia rachunku bankowego lub płatniczego dla zagranicznych podmiotów gospodarczych. Usługa obejmuje selekcje i dobór instytucji bankowej lub płatniczej, asystę w procesie kyc intytycji oraz bieżące doradztwo w budowaniu wartości majątku.

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Jabłońscy?